Trygghet & Finans förmedlar och ger råd om fonder, kapital- och pensionsförsäkringar samt om olika trygghetsprodukter. Vi tar fram och rekommenderar försäkringslösningar så att du och din familj ska vara väl skyddade. Vi hjälper även till med att trygga din ålderdom genom ett bra sparande. Det gäller dock att välja rätt typ av lösning, så att du kan dra nytta av skattefördelarna.

Vi ger dig som är företagare möjlighet att ingå individuella pensionslösningar, med avdragsrätt och låg beskattning. Vi erbjuder dessutom kassaplaceringar som både kan öka avkastningen på likvida medel och ge nyckelpersoner i företaget ökad ekonomisk trygghet.