Vi har gett goda råd

sedan 2003

Trygghet & Finans förmedlar och ger råd om fonder, kapital- och pensionsförsäkringar samt om olika trygghetsprodukter. Vi tar fram och rekommenderar försäkringslösningar så att du och din familj ska vara väl skyddade.

TRYGGHET

Du ska vara trygg hos oss

Hos oss får du en personlig rådgivare som tillsammans med dig gör en individuell analys av din situation. Utifrån dina förutsättningar, behov, önskemål och riskbenägenhet får du ett förslag på en individuellt anpassad lösning. Därefter placeras försäkringen eller fonden enligt ditt val.

Vi erbjuder helhetslösningar för såväl privatpersoner som företag. 

TRYGGHET

Vi är licensierade och registrerade rådgivare

Vi är anslutna till förmedlarorganisationen Tydliga och har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva ekonomisk rådgivning och försäkringsförmedling.

När den rådgivare du träffar på Trygghet & Finans erbjuder dig investeringsrådgivning enlig lag om värdepappersmarknaden sker det genom att rådgivaren är verksam inom Tydliga Placeringsrådgivning i Sverige AB som är ett anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB. Det innebär att vi, genom Tydliga Placeringsrådgivning, bland annat kan ge dig rådgivning om värdepapper på ISK eller värdepappersdepå samt ta emot och vidarebefordra order från dig som kund. Du hittar mer information på Alpcots hemsida: www.alpcot.se.

Vi är även medlemmar i branschorganisationen SFM, Svenska försäkringsförmedlares förening.

tydliga.png
insursec.png
sfm-logo-vector.png

TRYGGHET

Vi är   transparenta  med vår intjäningsmodell

Vi erhåller förmedlingsersättning från de olika företagen vi

har avtal med. För dig som kund innebär detta inget fördyrande led.

 

Den ersättningen vi erhåller hade utan oss, istället stannat

hos de företag som tillhandahåller tjänsten för att täcka de interna kostnaderna. Vi har en skyldighet att informera våra kunder om de ersättningar vi får från samarbetspartners vid förmedling av deras produkter.

 

TRYGGHET

Ett stort urval av juridiska   tjänster 

Tillsammans med vår samarbetspartner Lexline har vi nu ytterligare förbättrat vårt erbjudande med ett stort urval av juridiska tjänster.

 

Oavsett om du är privatperson eller företagare kan vi hjälpa dig att skräddarsy lösningar för att passa just din specifika situation oavsett om lösningarna ska gälla idag och/eller i framtiden.

 

Med korrekta och individanpassade juridiska dokument kan du känna dig trygg. Vi hjälper dig med framtidsfullmakt, testamente, äktenskapsförord, samboavtal och övriga juridiska tjänster.

TRYGGHET

Varmt välkommen till oss på Trygghet & Finans

Välkommen att kontakta oss kring dina funderingar.